$slide['image']['alt']

SO SHAKESPEAROM NA HRADE

Byť či nebyť partnerom Letných Shakespearovských slávností? Jednoznačne áno! Na Bratislavskom hrade sa konal jubilejný 20. ročník tohto divadelného festivalu a kráľovské KRUŠOVICE tam nemohli chýbať. Dramatický maratón sa síce už skončil, no naša radosť z toho, že sme mohli byť jeho súčasťou, ešte stále trvá. Tak teda, na Shakespeara!

 

 

Predstavenia

Aj tento rok si Letné Shakespearovské slávnosti užiješ naozaj kráľovsky.

OTHELLO

Od 25. 7. do 28. 7. 2020

Slávna tragédia zachytáva príbeh žiarlivého Maura, jeho milujúcej ženy Desdemony a zradného našepkávača Jaga. Režisér predstavenia Michal Vajdička o nej povedal: „ Othello je hra o ľudských slabostiach. Priťahuje ma práve skúmanie a odhaľovanie vzniku týchto slabostí. Keď sa povie Othello, každý hneď povie, že je to o žiarlivosti, ale v Othellovi je oveľa viac tém. Napríklad frustrácia. A keďže momentálne žijeme frustrované životy v krásnej dobe, príde mi táto téma úplne aktuálna.”

VÝHERCA LÍSTKOV: Andrea S.

RÓMEO a JÚLIA

Od 30. 7. do 4. 8. 2020

Nepochybne najväčšia ľúbostná tragédia všetkých čias, ku ktorej sa autori a umelci neustále vracajú. Režisér predstavenia sa snažil postaviť hru na východiskách čistej lásky v nepriateľskom prostredí, ktorá prináša nádej a možnosť odpustenia. Zároveň poukazuje na súčasnú polarizovanú spoločnosť a prostredníctvom čistého citu absurdne zakázanej lásky jej nastavuje zrkadlo.

VÝHERCA LÍSTKOV: Ivana J.

KOMÉDIA OMYLOV

Od 7. 8. do 12. 8. 2020

Najkratšia hra z pera Shakespeara, v ktorej prekračuje hranice tradičných žánrov. Spočiatku to vyzerá na tragédiu, čoskoro sa však hra dostáva až do polohy frašky. Najmä dialógy pána a sluhu sú priam lekciami, ako by mohla vyzerať aj moderná cirkusová klauniáda. Autor v nej rozvíja zaujímavú hru s protikladmi a paradoxmi, ale aj brilantnú úvahu o vzťahoch muža a ženy. „Svojim spôsobom je Komédia omylov bláznivým kolotočom strát a nálezov“, hovorí shakespearista Martin Hilský.

VÝHERCA LÍSTKOV: Petra M. 

KONCERT SHAKESPEARE

13. 8.

Shakespeare Koncert je autorský divadelno-koncertný program skladieb, archívnych video záznamov a hereckých výstupov z inscenácií Letných Shakespearovských slávností. V predstavení sa vracia k skladbám z Oko za oko (hudba Marián Čekovský), Večer trojkráľový alebo Čo len chcete, Komédia omylov a Romeo a Júlia (hudba Róbert Mankovecký), Kupec benátsky (prvá premiéra LSS Slovensko) a Dvaja páni z Verony (hudba Peter Mankovecký). Súčasťou projektu budú aj prvýkrát zhudobnené Sonety Williama Shakespeara a herecké výstupy z predstavení.

VÝHERCA LÍSTKOV: Branislav B.

Kde čapujeme?