Štatút súťaže a zoznam prevádzok

Štatút spotrebiteľskej súťaže „Kráľovské výhry patria kráľom“ nájdete na tomto odkaze.

Všetky zapojené prevádzky nájdete v tomto zozname.

 

Kráľovské výhry:

Kde čapujeme?